Pers

Contact
Industriepoort is bedoeld voor vertegenwoordigers van industrie, politiek, beleidsmakers en media. Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Industriepoort, dat is ondergebracht bij de Vereniging FME-CWM, telefoon: (079) 353 13 46, of e-mail: info@industriepoort.nl.

Het Financieele Dagblad (1 december 2010)

‘Innovatie belangrijker dan verlaging belastingen’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is bereid genoegen te nemen met een beperkte verlaging van de vennootschapsbelasting. In ruil daarvoor zou het kabinet-Rutte minder moeten snijden in subsidies voor innovatie.

Dat heeft voorzitter Bernard Wientjes dinsdagavond in Den Haag gezegd op een bijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort. ‘Over het iets minder verlagen van de vennootschapsbelasting valt met ons te praten, al worstel ik daar wel mee. Maar de kwestie is geen taboe.’
Het tarief voor de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar van 25,5% tot 25,0. Het geld dat het kabinet kan besparen door de vennootschapsbelasting minder sterk te verlagen, moet volgens Wientjes ten goede komen aan innovatie.

Concurrentiepositie staat op het spel

‘Specifiek innovatiebeleid op het terrein van top- of sleutelgebieden is zo essentieel voor de toekomst van Nederland, dat we bereid zijn met het kabinet te praten over de vennootschapsbelasting’, aldus de voorzitter van de werkgeversvereniging. Wientjes opperde ook de mogelijkheid om de WBSO-regeling, de fiscale prikkel voor onderzoekswerk, minder te verruimen.

Het kabinet-Rutte wil juist flink snoeien in de specifieke subsidies voor innovatie, maar Wientjes vraagt zich af of het daarmee niet te ver gaat. Het kabinet wil bedrijvigheid en innovatie stimuleren door de vennootschapsbelasting te verlagen en de WBSO te verruimen.
Innovatieve topinstituten hebben alarm geslagen over de kabinetsplannen. Zij betogen dat de internationale concurrentiepositie van Nederland op het spel staat. Het kabinet wil jaarlijks euro 300 mln bezuinigen op themagerichte innovatiesubsidies.

Waken voor ´hakken om het hakken´
Wientjes wilde desgevraagd niet zeggen hoe ver hij wil gaan met de minder sterke verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting. Wientjes maakt zijn opmerkingen tijdens Industriepoort, een bijeenkomst van ambtenaren, ondernemers en politici die enkele keren per jaar in Nieuwspoort bij elkaar komen.

De uitspraken van Wientjes zijn opmerkelijk omdat veel bedrijven een forse verlaging van de vennootschapsbelasting met blijdschap omarmen. Volgens de voorman van de werkgevers kan er ook best worden bezuinigd op innovatiesubsidies, maar moet het kabinet waken voor ‘hakken om het hakken’. ‘Overheidsgeld voor technologische topinstituten, gefinancierd door bedrijfsleven en het Rijk, is een goede investering in de toekomstige kracht van onze economie.’

De Telegraaf (1 december 2010)

‘Bezuiniging op innovatie leidt tot kaalslag’
DEN HAAG (AFN) –  De beoogde bezuinigingen op subsidies voor innovatie dreigen funest uit te pakken voor de economische topgebieden van het bedrijfsleven in ons land. Dit zei voorzitter Bernard Wientjes van ondernemersorganisatie VNO-NCW dinsdag tijdens een bijeenkomst over modern industriebeleid in Den Haag.

De hoge bezuinigingen die de overheid op innovatie wil doorvoeren, leiden onherroepelijk tot een kaalslag, vreest de werkgeversvoorman. Hij brak een lans voor een nieuw industriebeleid voor de sectoren waar Nederland sterk en toonaangevend is. Zo’n beleid ontbreekt momenteel volgens hem, maar is nodig om in de toekomst niet achterop te raken.

Een nieuw industriebeleid vraagt volgens de ondernemersorganisatie wel voldoende overheidsgeld voor innovatieprogramma’s. ,,Daarover maak ik me zorgen”, aldus Wientjes, die sprak van een ,,onbegrijpelijk hoge taakstelling”. Wientjes ontkende niet dat er wel wat te stroomlijnen valt in het subsidiebouwwerk, maar ,,je moet niet het kind met het badwater weggooien”.

Hefboom
In sectoren waar Nederland wereldmarktleider is, zoals in de maakindustrie, de chemie, de logistiek en de land- en tuinbouw, gaat het steeds meer over hightech. Wientjes: ,,Bij al die topgebieden hoort innovatie.” Bedrijven, overheid en kennisinstituten moeten de handen ineen slaan om in de toekomst die positie niet te verliezen. Overheidsgeld voor gezamenlijke onderzoeksprogramma’s blijven daarom van groot belang als investering in de toekomstige sterkte van onze economie.

Hoogleraar industriële ontwikkeling en innovatiebeleid Dany Jacobs onderschreef op de bijeenkomst van Industriepoort, een discussieplatform voor de industrie, het pleidooi van de werkgeversvoorman. ,,Op termijn is die innovatie hard nodig als hefboom.” Als die programma’s stilvallen, is dat een verkeerd signaal, aldus Jacobs.

Wientjes voegde nog toe dat extra aandacht voor de topgebieden het generieke industriebeleid onverlet laat. Zaken als een goede arbeidsmarkt, infrastructuur, het afschaffen van regels en een gunstig vestigingsklimaat blijven nodig om Nederland als logistieke draaischijf te behouden. Maar in de toekomst gaat het er vooral om hoe we die positie behouden, aldus Wientjes.