Industriepoort 7 april 2010

Onderwerp
Het belang van innovatiebeleid voor de industrie en de concurrentiekracht van Nederland

Sprekers
Feike Sijbesma, CEO bij DSM
Pieter van Geel, fractievoorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie

Achtergrondinformatie
20100407 Uitnodigingstekst
20100407 Programma