Industriepoort 27 november 2007

Onderwerp
Mobiliteitsbeleid ten opzichte van de Nederlandse economie en het vestigingsklimaat voor ondernemers

Spreker
Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Achtergrondinformatie
20071127 Uitnodigingstekst
20071127 Programma