Industriepoort 22 juni 2011

Onderwerp
Het topgebiedenbeleid en de betekenis hiervan voor de Nederlandse industrie

Sprekers
Maxime Verhagen, Minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (CDA) en vicepremier
Thecla Bodewes, directeur-eigenaar van Scheepswerven Bodewes, Scheepswerf De Kaap en Maritima Green Technology

Achtergrondinformatie
20110622 Uitnodigingstekst
20110622 Programma