Industriepoort

Industriepoort is hét ontmoetingspunt voor ondernemers in de technologische industrie, vertegenwoordigers van industrie, politiek, beleidsmakers en media. Zij ontmoeten elkaar in Industriepoort om van gedachten te wisselen, om contacten te versterken en om samen na te denken over de industrie in Nederland.

De industrie in Nederland is verantwoordelijk voor een zeer belangrijk deel van de toegevoegde waarde die wordt verdiend in de Nederlandse economie. De industrie staat voor kennis en innovatie en is de generator van direct en indirect zo’n twee miljoen banen in Nederland. Onze industrie is een belangrijk middelpunt voor politieke besluitvorming. Zo’n nationaal belang verdient een volwaardig platform in Den Haag. Om deze reden hebben een aantal kamerleden én koepelorganisaties het initiatief genomen voor dit regelmatig terugkerende platform. Met Industriepoort krijgt de Nederlandse industrie de plek die haar toekomt en de erkenning als dé motor van de Nederlandse economie.